Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları – İngilizce Sınavlar Nasıl Yapılır?

Posted on: 28 Haziran, 2013, by :

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları – İngilizce Sınavlar Nasıl Yapılır?

Eğer lisede veya anadolu lisesinde görev yapan bir İngilizce öğretmeniyseniz, okulunuzun seviyesi düşük de olsa yüksek de olsa mutlaka bu sınavlar karşınıza çıkacaktır. İlk olarak Ortalama Yükseltme ve Sorumluk Sınavları nedir bu konuya bir değinelim..

Ortalama Yükseltme Sınavı; Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde 3.50’den az olanlar, Anadolu Türü liselerde ortalaması 3.00 ‘dan az olanlar, Genel liselerde ise 2.50’den az olanlar sınıflarını doğrudan geçemezler, bu durumda ortalamalarını yükselteme için sınavlara girmek durumundadırlar. Girecekleri bu sınav Ortalama Yükseltme Sınavı olacaktır. Bu sınav yalnızca haziran temmuz döneminde yani okul kapandıktan bir hafta sonra yapılır.

Sorumluluk Sınavı; Doğrudan veya yıl sonu başarı puanıyla sınıfını geçemeyen öğrencilerin girdikleri sınavlardır. 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıfta en fazla 2 dersi başarısız olan öğrenciler, bir üst sınafa geçerler ancak başarısız oldukları bu derslerin sınavlarına girip  bu derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Ancak alt sınıflarla birlikte toplam 5 dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır. Öğrencilerin girdikleri bu sınava Sorumluluk Sınavı denir. Başarılı olamadıkları sürece mezun olamazlar. Sorumluk sınavları, okul kapandıktan bir hafta sonra yani Haziran-Temmuz döneminde, Eylül ayının ilk haftasında, ve ikinci dönemin ilk haftasında olmak üzere bir yılda 3 kez yapılır.

Ortalama yükseltme sınavına başarılı veya başarısız olunan en fazla 4 dersten girilebilir. Sorumluluk sınavı ise önceki yıldan başarısız olunan ders sayısı kadardır.

Ortalama yükseltme sınavına girmek için mutlaka bir dilekçe ile okul müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Sınav programı okul tarafından ilan edilir.

Sınavların Uygulanması

Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. İngilizce dersinde ise yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav sözlü sınavdan bir gün önce yapılır. Geçer not alabilmek için yazılı ve sözlü notlarının ortalamasının geçer olması gerekmektedir.

Sınav Komisyonunda Görevli İngilizce Öğretmenlerinin Yapacakları

Birinci Gün, İngilizce Yazılı Sınav Günü Ypılacaklar

1. Sınav komisyonunda görevli öğretmenler sınav saatinden en az iki saat önce Sınav Komisyon odasında  bulunurlar. Sınav Komisyonu en az iki öğretmenden oluşur. Eğer yeteri sayıda İngilizce öğretmeni yoksa, okul idaresi yan branşlardan bir öğretmeni görevlendirebilir. Sınav komisyonuna Okul müdürü başkanlık eder.

2. Sınav başlamadan önce komisyon üyelerince sınavların esasları tutanakla tespit edilir. Sınav süresi, sınavda kaç soru sorulacağı, sınavın kapsamı, sınav sorularının türleri gibi esaslar bir tutanak haline getirilir.

3. Sınav soruları hazırlanır.

4. Soru tespit tutanağı hazırlanır. Bu tutanakta soruların hangi konuyla ve hangi ünite veya ünitelerle ilgili olduğu belirtilir.

5. Sınav için cevap anahtarı hazırlanır.

6. Soru puantajı tutanağı hazırlanır. Soru puantajında her soru için verilecek puanlar belirtilir.

7. Bu işlemler devam ederken, Okul idaresinden alınacak Sınav Tutanağı da doldurulur. Sınav Tutanağı, komisyonun kaçta toplandığı, saat kaçta soruları hazırladığı, kaçta cevapları hazırladığı, sınavlara kaç  kişinin girdiği gibi bilgiler yer almaktadır.

8. Sorular ve cevaplar zarfa konulur ve zarfların ağzı mühürlenir, yapıştırılır.

9.  Sorular kapalı zarfla Sınav Gözetmenlerine teslim edilir.

10. Sınav gözetmeni sınavları bitirinceye kadar beklenir, ve yazılı sınavlar teslim alınır. Bir sonraki güne kadar yazılı kağıtları okunmaz. Veya isimleri açmamak şartıyla okuyabilirsiniz.. 🙂

Sözlü Sınavı Günü İngilizce Öğretmenlerinin Yapacağı İş ve İşlemler

1. Komisyonu topluyorsunuz. Sınav saati 09.00 olarak yönetmelikte geçiyor ama hala okul idaresi yazı sınavlar gibi 10.00 olarak programa alıyorlar. Bu yüzden öğrenci sayısı az ise 10.00’da başlayabilirsiniz, 15-20 öğrenciniz varsa daha erken de başlayabilirsiniz..

2. Sınav esasları tutanağı hazırlıyorsunuz. Burada hangi konulardan soru sorularacağı, hangi alanlara ne kadar puanlama yapılacağı gibi esasları belirliyorsunuz. Bir öğrenciye ne kadar söz hakkı verileceğini veya hangi araç gereci kullanacağınızı da belirtebilirsiniz. Okuma, Okuduğunu Anlama, Telaffuz, Kelime Bilgisi, Akıcılık, Doğallık, Gramer Kurallarını Doğru Kullanma gibi alanları da bu esaslara dahil edebilirsiniz.

3. Sorularınızı hazırlıyorsunuz. Sorular genel sorular olabilir, veya bulunduğunuz bölgeye has sorular da olabilir. Bir resimi veya videoyu yorumlatmaya yönelik sorular da sorabilirsiniz. Bir okuma parçası vererek sınavda sesli bir şekilde okutup bu parçayla ilgili sorular da sorabilirsiniz.

4. 4-5 farklı soru zarfı hazırlayabilirsiniz. Bu çok öğrenci olduğunda daha çok tercih edilir.

5. Sınav Tutanağını doldurmayı unutmuyorsunuz.

6.  İngilizce Sözlü Değerlendirme Formu veya Çizelgesi Hazırlıyorsunuz. Bu çizelgede hangi alana kaç puan vereceğinizi yazacaksınız. Öğrencilere vereceğiniz sözlü puanları burada listelenecek. Her komisyon üyesine ayrı bir form hazırlımanız gerekiyor.

7. Soruluarınızı zarfa veya zarflara koyarak sınav salnonuna gidiyorsunuz.

İngilizce Sözlü Sınavlarının Uygulanması

1. Sınav salonuna Gözetmen öğretmen öğrencileri alıyor. Aynı anda salona en az iki öğrenci olması gerekiyor. Salona giren öğrencilere okuma parçalarını veya zarfları veriyorsunuz. Soruları okuyup hazırlanmalarını bekliyorsunuz.

2. Hazır olduklarında sınava başlıyorsunuz. Her ayırtman sözlü değerlendirme formunu kendisi dolduruyor. Bir öğrenci çıkınca gözetmen başka bir öğrenciyi içeriye alıyor ve bir zarf veriyor.

3. Sözlü sınavı bittiğinde formlarınızı tamamlayıp, önceki günden kalan yazılı sınavların yanına dönüyoruz.

Yazılı ve Sözlü Sınavların Değerlendirilmesi

1. Yazılı sınavları okuyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken, yanlışların altını renkli kalemlerle çizmeniz, başka bir işaretleme yapmıyorsunuz. Notu hem cevap kağıdına hem de idareden aldığınız Yazılı Notu çizelgesine yazıyorsunuz.

2. Sözlü notlarını ayrı ayrı vermiştiniz. Şimdi bu sözlü notlarını ayrı bir çizelgede birleştireceksiniz. Bu Sözlü Notu çizelgesi olabilir. Bu çizelgede komisyon üyelerinin verdiği sözlü notlarının ortalamasını yazıyorsunuz.

 3. Şimdi de Yazılı Sınav Notları ile Sözlü Sınav Notlarını birleştirmeniz gerekiyor. Bunun için bazı idareler hazır form vermeyebiliyor, bu durumda kendiniz hazırlamak zorunda kalabilirsiniz. Yazılı Notu, Sözlü Notu ve Ortalama olan bir form hazırlıyorsunuz.

4. En son hazırladığınız Yazılı, Sözlü ve Ortalama notları yazan formun bir fotokopisini çekiyorsunuz.

5. Şuana kadar hazırladığınız tüm tutanakları, formları, çizelgeleri, belgeleri, zarfları, Büyük Sarı bir zarf alıp içine koyuyorsunuz. Ancak fotokopisini çektiğiniz Yazılı, Sözlü, Ortalama çizelgesini bu zarfa koymayın.

6. Zarfı kapatın, ama kapatmadan önce tekrar tüm imza ve mühürleri kontrol etmeyi unutmayın. Kapattığınız zarfı ve Not çizelgesini okul idaresine teslim ediyorsunuz.

7. Yazması ve okuması biraz uzun sürebilir ama yapacaklarınızın hepsi bu kadar…

ÖNEMLİ NOT:

Bazı okullarda yöneticiler hala Yazılı için ayrı, Sözlü için ayrı ücret ödemesi gerektiği halde ödemiyormuş. Bu konuda lütfen duyarlı olun ve haklarınıza sahip çıkın. Gerekli Açıklamaları Forum sitemizde bulabilirsiniz..

 GEREKLİ BELGELER ve TUTANAKLAR

 İngilizce Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Evraklarını İndir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir